goodorange

成日覺得自己好慘,但係其實根本唔係好慘,你話幾慘!

Monday, May 28, 2007

八珍姨話你知:爭爭爭八珍姨呢期真係好唔得閒!點解?梗係趕住返去睇“溏心風暴“結局篇啦!細契關菊英發衡力咁爭家產,搞風搞雨,搞到家無寧日,真係舉頭三尺有神明呀!

八珍姨都認女人天生就係鍾意爭野,唔止家產,基本上爭得嘅野我地都唔會放過!無論係大減價爭掃平貨,搭車爭位坐,同狐狸精爭老公,同個仔爭學位定離婚爭撫養權,乜都可以爭一餐!有時爭可能為左贏,更大可能係為左啖氣。

好啦,細契為錢搏晒命爭家產最後都得個桔,大家應該睇得心都涼啦,但係另一個女人,昂山素姬,為國家爭民主被軟禁十幾年,連老公死都唔肯走,到而家都未知爭唔爭得贏,真係叫八珍姨睇到心都涼左一截!不過八珍姨都希望佢會爭贏啦,話晒大家都係女人,加油!